Landmeter van het Kadaster in stedelijke omgeving

Zekerheid

Bij het leveren van informatie over het gebruik van ruimte, vastgoed en (ondergrondse) netwerken moeten onze afnemers op ons kunnen bouwen. In 2016 werkten we verder aan het borgen en verhogen van deze zekerheid, vaak in samenwerking met partners.

Verbetering registratie van rechten

We werken voortdurend aan de verdere verbetering van de registratie van rechten. Dit deden we door meer akten automatisch te verwerken, betere digitale ontsluiting van erfdienstbaarheden (zoals recht van overpad) en de koppeling van de Basisregistratie Kadaster (BRK) met andere basisregistraties.

Het bieden van zekerheid op een moderne manier; daar willen we op blijven inzetten.

Meer geautomatiseerde verwerking van akten

De nadruk lag in 2016 op het stimuleren van het gebruik van de geautomatiseerde verwerking van akten. Dit gebeurt met de Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK). 36% van de akten werd in 2016 via KIK ingeschreven. In 2015 was dat 27%. 

Vereenvoudiging vastleggen kadastrale grens

Een kadastrale grens is met meetgegevens vastgelegd op een Veldwerk. Daarnaast geeft de Kadastrale Kaart met een afbeelding de globale ligging van een grens weer. Om onze klanten meer duidelijkheid te bieden, streven we naar een Kadastrale Kaart die de grens exact weergeeft. Daarom zijn we gestart met de aanpassing van werkmethoden en systemen om dit te realiseren. 

Nieuwe registraties

Uit klantvragen en maatschappelijke vraagstukken blijkt dat er behoefte is aan nieuwe en aanvullende registraties. In antwoord op dergelijke vragen verzorgden wij in 2016 de publicatie van een digitale kaart met no-fly zones voor drones. Ook verkenden we de opzet van pachtregistratie, een register voor vastgoedtransacties boven de € 2,5 miljoen, voor detailhandelsbedrijfsruimten en voor aardbevingschade in Groningen.

Kadaster op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

In 2013 is besloten dat de kadasters van de BES-eilanden onderdeel worden van het Nederlandse Kadaster. Na voorbereiding in eerdere jaren ging de samenwerking met de eilandbesturen in 2016 verder. We leidden hypotheekbewaarders, juristen en gedeputeerden van de eilanden op en brachten de Kadastervestigingen verder op orde.