Mensen in aankomsthal

Platform

Naar verwachting wordt de Omgevingswet in 2019 ingevoerd. Deze nieuwe wet brengt een uitgebreid en complex stelsel van wetten en uitvoeringsregelingen samen op één centrale plek waar burgers, bedrijven en overheden terecht kunnen voor omgevingsinformatie. 

In 2016 bouwden we aan de digitale informatievoorziening voor de Omgevingswet. Dit in samenwerking met Rijkswaterstaat, RIVM, gemeenten, provincies en Geonovum. Als onderdeel hiervan kregen we de opdracht om de Registratie Omgevingsdocumenten te ontwikkelen. Deze registratie vervangt op termijn de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl. 

Informatiehuis gebiedsbeperkingen, regelgeving en ruimtelijke plannen

Voor een goede uitvoering van de Omgevingswet voorzien ‘informatiehuizen’ in het organiseren van beschikbare, bruikbare en bestendige data. Het Kadaster wordt beheerder van het informatiehuis Ruimte: gebiedsbeperkingen, regelgeving en ruimtelijke plannen. In 2016 zijn we gestart met het ontwikkelen van een overbruggingsfunctie naar dit informatiehuis voor de periode totdat de Omgevingswet ingaat. 

Een gebruiksvriendelijk betrouwbaar platform voor iedereen. In 2016 hebben we nieuwe stappen gezet op weg naar een optimale geo-voorziening.

Gegevenscatalogus Omgevingswet

Het Kadaster ontwikkelt de stelselcatalogus voor de Omgevingswet. In 2016 werd het eerste deel van deze catalogus opgeleverd. Dit is het eerste werkende IT-onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

Initiatief 'Beter kenbaar'

Publiekrechtelijke beperkingen bepalen wat wel of niet met onroerend goed mag gebeuren. De wet- en regelgeving hierover gaat voor een deel op in de Omgevingswet. Voor het deel dat overblijft moet informatievoorziening op een andere manier geregeld worden. Om de gemeenten en andere doelgroepen van de juiste informatie te voorzien, zijn we het initiatief ‘Beter kenbaar’ gestart. 

Vergroten toepassingsmogelijkheden geo-data

Het Kadaster stelt geo-informatie als open data beschikbaar. Sinds januari 2016 is de digitale kadastrale kaart als open data beschikbaar op www.pdok.nl. Het gebruik van PDOK is sindsdien sterk toegenomen.

We startten met een onderzoek naar het maken van een 3D-BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Naar verwachting kunnen we in 2017 voor een beperkt gebied de eerste versie vervaardigen. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en natuur op eenduidige manier vastgelegd.