Vrouw fietst door Hollands landschap met hoogspanningslijnen

Partner

Wij bieden maatwerk, advies en ondersteuning bij de gegevens die wij beheren. Daarmee helpt het Kadaster overheden en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland aan onpartijdige en feitelijke onderbouwing voor hun beleid en uitvoering. Ook ondersteunen wij onze opdrachtgevers in de toepassing van de informatie. 

Groei opdrachten en kennispartners

Het aantal opdrachten voor onderzoek naar verduurzaming van vastgoed groeide in 2016 flink. Ook kregen we veel opdrachten die te maken hadden met maatschappelijk vastgoed, zoals het huisvesten van asielzoekers en statushouders. Uit de verschillende projecten ontwikkelden zich kennispartnerschappen, onder meer met het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Betrouwbare gegevens agrarische transacties

In 2016 ontwikkelden we samen met Wageningen Economic Research een nieuwe, betrouwbare dataset over agrarische transacties (grasland, boerderijen). Dit Agrarisch Grondmarkt Informatiesysteem (AGRIS) wordt via een webportaal ontsloten.

We lopen voorop door samenwerking en delen onze kennis in binnen- en buitenland. Zo helpen we maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Partner in gebiedsontwikkeling

Samenwerkingsovereenkomsten over gebiedsontwikkeling gingen we in 2016 aan met Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), De Bank Nederlandse Gemeenten, de Stichting ter Verbetering van de Agrarische Cultuur en het programma Nederland boven Water. 

LTO en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben het Kadaster gevraagd om verkavelingsadvies en -ondersteuning bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dit is een in 2016 gestart samenwerkingsinitiatief van de waterschappen en LTO, gericht op veranderend waterbeheer en optimale agrarische bedrijfsvoering. 

Samen met Alterra van Wageningen University ontwikkelden we een inventarisatiemethodiek voor het landelijke vraagstuk van te verwachten vrijkomende boerderijen en landbouwgrond. Deze methodiek is toegepast in combinatie met een verkavelingsanalyse op enkele provincies. 

Stedelijk herverkavelen

We zetten onze expertise en hulpmiddelen ook in bij herstructurering van het stedelijke gebied, onder andere door de gemeenten en eigenaren bij te staan als adviseur bij de uitvoering van stedelijke herverkaveling. In 2016 waren we in het kader van het Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil van het ministerie van IenM betrokken bij initiatieven in onder meer Helmond, Zevenaar, Doetinchem en de Veluwe. Het betreft hier bedrijventerreinen, stadscentra met winkelleegstand en een park met recreatiewoningen. 

Internationale samenwerking

Nederland is één van de koplopers in de wereld als het gaat om het bijhouden van de rechten op land. Het delen van onze kennis hierover met andere landen zien wij mede daarom als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Wij hebben in 2016 gewerkt aan 22 internationale adviesprojecten voor 19 landen. Zo adviseerden we in Nepal over landadministratie na de aardbevingschade. Franstalige Afrikaanse landen als Togo en Benin overwegen zich door het Kadaster te laten adviseren. 

Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken werkten we ook aan landrechtregistratie ter bevordering van economische ontwikkeling. In opdracht van het Global Land Tool Network (UN-Habitat) hebben we de principes van de Fit-For-Purpose aanpak in een handleiding gepubliceerd. In Colombia, waar landrechten heel belangrijk zijn in het vredesproces, zijn we een project gestart om deze methode toe te passen.

Nederland is gekozen als voorzitter van de Group of Experts on Land Administration and Management. Dit is een onderdeel van het Global Geospatial Information Management van de Verenigde Naties  Het Kadaster vervult deze rol met Lesotho als ‘co-chair’.

Landenoverzicht