Een vrouw lacht met een headset op

Onze organisatie

Wij laten ons leiden door de vraag of onze producten en diensten vanuit onze wettelijke taak bijdragen aan verbetering van de maatschappij. Met goed werkgeverschap binden we gemotiveerde en getalenteerde medewerkers aan onze organisatie om de gewenste kwaliteit te kunnen bieden. 

Moderne werkgever

In 2016 werden afspraken gemaakt met de vakbonden over een verruimd individueel keuzebudget als uitwerking van onze 5-jarige cao. Met dit keuzebudget, kennis- en competentieontwikkeling, aandacht voor werk-privébalans, diversiteit en het ‘nieuwe werken’ zijn we een moderne werkgever die zorgvuldig omgaat met medewerkers.

Een moderne werkgever met oog voor persoonlijke kwaliteiten van medewerkers en aandacht voor duurzaamheid.

Flexibele inzetbaarheid en mobiliteit

De concentratie van ons Klant Contact Center in Zwolle en het stopzetten van werkzaamheden door de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie had relatief grote personele consequenties. Met opleidingen en leerwerkplekken hebben we 24 medewerkers kunnen herplaatsen en konden ook andere medewerkers een nieuwe stap in hun loopbaan maken. 

Maatschappij en milieu

We willen onze bijdrage leveren aan een beter milieu. Eind 2016 is de eerste elektrische meetauto in gebruik genomen, en kantoor De Brug in Apeldoorn is voorzien van zonnecollectoren. We hebben van alle kantoren in kaart gebracht wat er nodig is om deze energiezuiniger te maken.

Diversiteit infographic