Jaren

Onze cijfers

De bedrijfsomzet groeide in 2016 van 276,5 miljoen euro naar 279,5 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat kwam uit op een positief saldo van 39,3 miljoen euro. Dit is 14,5 miljoen euro hoger dan verwacht. De oorzaak hiervan is dat het aantal ingeschreven aktes de verwachtingen overtrof. De winst kwam wél lager uit dan de 50,5 miljoen euro van een jaar eerder. Ons eigen vermogen groeide van 117,2 miljoen euro naar 156,5 miljoen euro. 

De groeiende markt in onroerend goed zorgde voor het derde jaar op rij voor een toename van het aantal vastgoedtransacties. Dit is te zien aan het aantal ingeschreven akten en hypotheken. Het afgelopen jaar waren dat er 13% meer dan in 2015. Ten opzichte van het dieptepunt in de vastgoedmarkt (2013) was de toename 65%.

De webservice van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) had in 2016 4,4 miljard hits. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015 (1,7 miljard).

Sinds 2016 is de kadastrale kaart als open data (gratis) raadpleegbaar via PDOK. Het aantal views op de kadastrale kaart is in 2016 bijna verviervoudigd tot 406 miljoen. 

Kerncijfers 2016
Productiecijfers 2016