Meisje rent langs bouwplaats

2016 in het kort

Voor het derde jaar op rij is het aantal vastgoedtransacties fors toegenomen. In 2016 13% meer dan in het jaar daarvoor. Hierdoor en ook door grote activiteiten zoals het digitaal stelsel van de Omgevingswet en het project KOERS, hebben we onze handen in 2016 meer dan vol gehad. Maar het is ons gelukt om onze vernieuwingsactiviteiten te combineren met continuïteit in de dienstverlening. Om ook in de toekomst het werk kwantitatief en kwalitatief aan te kunnen, hebben we veel aandacht besteed aan het werven en opleiden van onder andere landmeters, juridisch-registratieve medewerkers en trainees.

Terugkijkend kunnen we stellen dat het jaar 2016 in het teken stond van het vorm en inhoud geven aan onze ambities. Het programma ‘Samen Kadaster’ bood onze medewerkers de mogelijkheid om bij elkaar in de keuken te kijken en verrassende verhalen te delen. Zo zijn we met zijn allen beter voorbereid op de toekomst. Het was een jaar van veel innovaties, bijvoorbeeld linked open data, blockchain pilots, inschrijving van een akte met een 3D-tekening en stedelijke kavelruil. Ook het concentreren en specialiseren van het Klant Contact Center en het introduceren van een Individueel Keuzebudget binnen de arbeidsvoorwaarden passen in dit rijtje van vernieuwingen. Verderop in dit jaarverslag kunt u meer over al deze vernieuwingen lezen. Kenmerkend is dat we veel innovaties samen met externe partijen oppakken, zowel publiek als privaat.

Op deze plaats bedanken we graag iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de resultaten van het Kadaster: onze medewerkers, klanten, samenwerkings- en ketenpartners en opdrachtgevers. En in 2017 kunt u op ons blijven rekenen. Voor continuïteit en voor vernieuwing.

Raad van Bestuur Kadaster,
Dorine Burmanje
Frank Tierolff