Verrekijker

Continuïteit

In mei vernieuwden we het laatste onderdeel van het systeem dat de kadastrale kaart bijhoudt. We werkten ook aan het nieuwe Kadaster Objecten En Rechten Systeem (KOERS) als vervanger van de Geautomatiseerde Kadastrale Registratie (AKR). Dit is een zeer groot project dat in 2015 startte en een kleine 3 jaar zal duren. Ook verbeterden we het taalgebruik van de meest voorkomende kennisgevingen. Deze is hierdoor voor de klant makkelijker te begrijpen. 

Automatisch vervaardigen topografische kaarten

In 2016 zetten we de eerder ingezette koers voor het automatisch vervaardigen van topografische kaarten door. Ook het maken van topografische bestanden met een schaal van 1:100.000, 1:250.000 en 1:1.000.000 is nu volledig automatisch. Eerder gebeurde dit al met de kaarten 1:25.000, 1:50.000 en de BRT-achtergrondkaart voor Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). We gaven voorlichting aan onder meer Israël en Zweden over onze internationaal toonaangevende methode hiervoor. 

Wij werken voortdurend aan de verbetering van onze voorzieningen, zodat wij betrouwbare, actuele en relevante informatie kunnen blijven bieden.

Basisregistratie Grootschalige Topografie

In 2016 ging de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) officieel van start. Deze vervangt de Grootschalige Basiskaart Nederland. Eind 2016 was ongeveer 75% van Nederland in de BGT opgenomen. Verder is in juni 2016 de voorziening ‘Verbeter de Kaart’ in gebruik genomen. Met de voorziening kunnen bezoekers een terugmelding doen. Dat is het melden van fouten die men ontdekt in de BGT. Op basis van deze voorziening worden ook de terugmeldingsvoorzieningen voor de BAG en BRT ontwikkeld.

Landelijke voorziening WOZ 

Sinds 1 oktober 2016 is het mogelijk om de WOZ-waarde van woningen in te zien. Dit kan via de website www.wozwaardeloket.nl. Het Kadaster beheert deze voorziening. Nog niet alle woningen in Nederland zijn op te vragen. Eind 2016 had ongeveer de helft van de gemeenten zijn WOZ-gegevens aan de voorziening geleverd. 

Publieke Dienstverlening op de Kaart 

PDOK ontwikkelde zich in 2016 verder tot het geo-knooppunt van de overheid. Met ruim 4 miljard verzoeken is het gebruik in vergelijking met 2015 meer dan verdubbeld. De stijging komt mede doordat we de kadastrale kaart als open data beschikbaar stelden en door de openstelling van het WOZ-loket. Het Joint Research Center van de Europese Commissie heeft PDOK gecomplimenteerd voor de wijze waarop het geo-informatie beschikbaar stelt. 

Coördinatenstelsel

Wij zijn samen met Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het Geodetische Referentiesysteem. In 2016 is deze samenwerking uitgebreid met de dienst Hydrografie. We streven naar een volledige integratie van de referentiesystemen op land en zee.