Productiecijfers

Door het herstel van de economie is het aantal vastgoedtransactie voor het tweede jaar op rij toegenomen. In 2015 was het aantal ingeschreven stukken 17% meer dan 2014. Ten opzichte van het dieptepunt in de economische dip (2013) was de toename zelfs 45%.

Door procesverbeteringen lukt het nu om de topografische kaart van het hele land jaarlijks te actualiseren. In voorgaande jaren was de updatefrequentie 2 jaar of langer.
Het aantal bevragingen op Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is sinds 2013 verdrievoudigd. In 2015 waren er 1,7 miljard hits op de webservice.

 

 

* De cijfers voor akten en hypotheekstukken betreffen het totale werkaanbod van de gehele vastgoedmarkt. Akten zijn inclusief ingeschreven correctiestukken en koopovereenkomsten, hypotheekstukken inclusief royementsakten en beslagen. Actuele cijfers in kadasterpublicaties als het Vastgoeddashboard en het relatiemagazine Terzake hebben betrekking op een deel daarvan, namelijk de particuliere woningmarkt.