Platform

Het Kadaster zorgt ervoor dat bedrijven, overheden en burgers kunnen beschikken over betrouwbare ruimtelijke informatie uit diverse bronnen.

Informatievoorziening voor de Omgevingswet

Over enkele jaren wordt de Omgevingswet ingevoerd. Er komt dan één centrale plek waar burgers, bedrijven en overheden terecht kunnen voor omgevingsinformatie en –processen. Samen met Rijkswaterstaat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bouwt het Kadaster aan de digitale informatievoorziening voor de Omgevingswet. Voor diverse onderdelen werken we ook samen met gemeenten, provincies en Geonovum. In 2015 zijn we in opdracht van de minister van IenM begonnen met de bouw van de Registratie Omgevingswetdocumenten. Verder werkten we onder andere aan de architectuur en de stelselcatalogus voor het nieuwe digitale stelsel en aan het borgen van gegevensstandaarden. Daarnaast zijn we experimenten op het gebied van ‘linked data’ gestart. Ook hebben we gekeken hoe de Omgevingswet zich verhoudt tot de bestaande kadastrale registratie en welke gevolgen dit heeft voor de klanten. 

Wij experimenteren op het gebied van linked data

Open data en Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)

Het Kadaster biedt geo-informatie uit verschillende registraties aan als ‘open data’. Iedereen mag deze informatie gebruiken en verspreiden. De verstrekking ervan verloopt via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). In 2015 verstrekten we als open data:
 
  • de Basisregistratie Topografie (BRT)
  • bestuurlijke grenzen uit de Basisregistratie Kadaster (BRK)
  • coördinaten van Rijksdriehoekspunten
  • informatie uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen
  • informatie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie
  • informatie over ruimtelijke plannen
  • luchtfotografie
Per 1 januari 2016 is ook de Kadastrale kaart als open data beschikbaar.
Het Kadaster verzorgt het beheer van PDOK. Het gebruik van PDOK is weer gegroeid, van 1,1 miljard bevragingen in 2014 naar 1,7 miljard in 2015. In 2015 hebben we de informatievoorziening verder ontwikkeld. Onder andere lanceerden we de Geodatastore. Hier kunnen overheden hun open geodata snel en kosteloos uploaden in het Nationaal Georegister, zodat deze informatie voor iedereen toegankelijk is. 

Topografie en 3D-topografie

Onze topografische bestanden uit de BRT stellen wij sinds 2014 beschikbaar via PDOK. In 2015 zijn onze kaarten ruim 800 miljoen keer geraadpleegd en werd er ruim 75.000 keer een bestand gedownload. Begin 2015 beleefden we een primeur: de oplevering van een eerste landsdekkende kaart van Nederland in 3D. Ook deze kaart is als open data beschikbaar gesteld.
 
Verder maakten we in 2015 topografische kaarten voor Eurostat. Ieder Europees land vervaardigt volgens dezelfde standaarden kaarten van het eigen grondgebied. Samen met de Duitse topografische dienst zorgen wij er ieder jaar voor dat de kaarten worden samengevoegd tot een kaart van heel Europa.

Kadastrale informatie via BRK Levering

In 2014 en 2015 zijn vrijwel alle klanten die van ons het product Massale Output (MO) afnamen, overgestapt op BRK Levering. Via BRK Levering kunnen afnemers op elk gewenst moment beschikken over actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). Behalve administratieve gevens, zoals de gerechtigde van een perceel, bevat de levering ook een digitale kaart van de percelen. Bovendien bevat BRK Levering een koppeling met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Personen (BRP) en het Handelsregister (HR). De levering van Massale Output is eind 2015 gestopt.