Onze mensen

Ons personeelsbeleid is gericht op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Dit is vastgelegd in onze 5-jarige CAO genaamd 'CAO voor de toekomst'. Het afgelopen jaar hebben we op diverse gebieden geïnvesteerd in de ontwikkeling van ons personeel.

Individuele ontwikkeling

De opleidingsmogelijkheden binnen het Kadaster zijn uitgebreid. We bieden onder andere workshops en trainingen die medewerkers bewust maken van hun talenten en vaardigheden, en van hun mogelijkheden binnen en buiten het Kadaster. In 2015 zijn er 216 vacatures (voor 94 verschillende functies) en 60 tijdelijke opdrachten beschikbaar gekomen. Ook hierdoor hebben medewerkers de kans gekregen zich verder te ontplooien. Onder andere door uitbesteding van het IT-datacenter waren er begin 2015 109 herplaatsers. Velen hiervan hebben binnen of buiten het Kadaster een andere functie gevonden. Het aantal herplaatsers was hierdoor eind 2015 afgenomen tot 62.

Ontwikkeling van het management

De ontwikkeling van het management was het afgelopen jaar een speerpunt. Aan de hand van ‘managementreviews’ hebben we de ontwikkeling van onze managers beoordeeld. Daarbij is ook het doorgroeipotentieel en de opvolging van iedere manager in kaart gebracht, zodat we op tijd kunnen anticiperen op veranderingen. Ook hebben we in 2015 een nieuw profiel opgesteld voor managers, dat aansluit bij de organisatiedoelstellingen voor de komende jaren. In 2016 starten we met een ontwikkelprogramma voor managers dat op dit nieuwe profiel is afgestemd.

Diversiteit van medewerkers

Het Kadaster voert al jaren een actief diversiteitsbeleid – we zetten ons in voor een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de maatschappij. Het totale percentage vrouwelijke werknemers steeg in 2015 naar 30 procent en bij leidinggevende functies naar 34 procent. Ook hebben we arbeidsgehandicapten in dienst. Met de komst van de Participatiewet (1 januari 2015) hebben we hier een extra impuls aan gegeven. In 2015 zijn 6 nieuwe werknemers in dienst getreden die onder de Participatiewet vallen.