Onze klanten

In 2015 hebben we een aantal klantsignalen uit 2014 omgezet in verbeteringen van de dienstverlening. Onder andere een vereenvoudiging van de tariefstructuur voor voorlopige grenzen, die per 1 januari 2016 is ingevoerd.

Klantenservice

Steeds meer klanten vinden antwoorden op hun vragen op de website van het Kadaster. De overblijvende vragen voor de klantenservice zijn vaak ingewikkelder. Om het behandelen van deze vragen te optimaliseren, specialiseert elke medewerker zich nu in een beperkt aantal producten en diensten. Verder zijn voorbereidingen getroffen om het KCC per 1 april 2016 te concentreren in één vestiging (Zwolle).

We letten voortdurend op signalen die klanten aan ons geven over onze producten en dienstverlening.

Imago-onderzoek

In 2014/2015 hebben we een onafhankelijk imago-onderzoek laten doen. De meeste zakelijke en particuliere klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening van het Kadaster. Maar veel particulieren zijn (nog) geen klant, omdat zij het Kadaster vaak niet kennen of niet goed weten wat het Kadaster doet.