2015 in het kort

In 2015 vierden we dat we al 200 jaar topografische kaarten van Nederland maken. Twee eeuwen van kwaliteit en vernieuwing. Dat zijn basisvoorwaarden om nu en in de toekomst te voldoen aan de eisen van de maatschappij. En daar werken we aan op alle fronten van onze dienstverlening.

Een korte greep. In de kadastrale registratie verwerkten we in 2015 alweer een hoger werkaanbod en werkten we aan vernieuwing van de systemen. Tegelijkertijd hielpen we onder andere Colombia bij het opzetten van een landregistratie. De topografische kaart actualiseren we nu jaarlijks voor heel Nederland, dankzij inventieve productiemethoden en –technieken. De Omgevingswet is aangenomen in de Tweede Kamer en daarom bereiden wij ons nu intensief voor op onze rol in de digitale informatievoorziening rondom die wet. Steeds meer partijen ontdekken de waarde van geodata voor het oplossen maatschappelijke vraagstukken en wij faciliteren hen in de toepassing en duiding van de data.

Op deze site leest u wat wij in 2015 gedaan hebben. Ook vindt u hier ons wettelijk jaarverslag.

Financiële resultaten

We hebben 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 50,5 miljoen.

Het financiële resultaat is € 39,4 miljoen hoger dan in 2014. Door het toegenomen aantal onroerendgoedtransacties nam het werkaanbod toe. Hierdoor was ook de omzet hoger. Tegelijkertijd is het gelukt om de kosten te beheersen.
Het aantal vaste arbeidsplaatsen is licht gestegen ten opzichte van 2014, maar is lager dan in 2013. Vooral voor specialistische werkzaamheden, zoals landmeten en juridisch-registratief werk, hebben we mensen aangetrokken.