Duurzaam ondernemen

We bekijken steeds of onze producten en diensten bijdragen aan de samenleving. We denken ook goed na of wij de meest logische partij zijn om ze aan te bieden.

Medewerkers

We gaan zorgvuldig om met onze medewerkers. Dat doen we door aandacht te geven aan de ontwikkeling van medewerkers, een goede balans tussen werk en privé, een goede verdeling naar o.a. geslacht en leeftijd en ‘het nieuwe werken’. Hierdoor krijgen we onder meer beter gemotiveerde medewerkers en kunnen we talent aan ons binden. Dit draagt dan weer bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening.
 
Met het oog op de toekomst vinden we het belangrijk dat er nu goed gekwalificeerde mensen worden opgeleid in de vastgoed- en geo-informatie. In 2015 zijn daarom 12 nieuwe medewerkers geworven die we intern opleiden tot landmeter. Daarnaast nemen we deel in de Stichting Arbeidsmarkt Geo. Deze stichting bevordert de opzet en permanente modernisering van het geo-onderwijs op alle niveaus.

Milieu

Zorgvuldig omgaan met het milieu vinden we erg belangrijk. In 2015 hebben we een proef gedaan met elektrische meetauto’s. Als resultaat van de proef schaffen we in 2016 enkele elektrische meetauto’s aan.
 
We hebben de verwarming van het kantoor De Brug in Apeldoorn in 2015 verbeterd. Het systeem gebruikt nu grondwater voor verwarming in de winter en koeling in de zomer. Dit gebouw krijgt in 2016 zonnecollectoren voor het opwekken van elektriciteit. We overwegen dit ook voor het kantoor Arnhem, dat ook eigendom is van het Kadaster.
 
In alle kantoren zijn we begonnen met het vervangen van bestaande lampen door LED-lampen. De afvalscheiding, die medio 2014 is ingevoerd, levert op jaarbasis een besparing van CO2-uitstoot op van 20 à 30 procent.

Internationaal

Het Kadaster is een van de koplopers in de wereld als het gaat om het bijhouden van de rechten op land. Wij nemen daarom onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door onze kennis op het gebied van landregistratie, landinrichting en geo-informatie te delen met andere landen (zie ook pagina Partner).